Ved: Ved Bhashy’: R’gved: Mandal 10: Sookt 129: Mantr 7

Ved Bhāshý:

 

R’gved

 Mandal 10

 Sūkt 129: Nāsadīý Sūkt

Mantr 7

 DSM Satyarthi

——————————————————————————————–

Iyam visr’shŧiryat ābabhūv

yadi vā dadhé yadi vā n’,

Yo asyādhyaxah Paramé Vyomantso

ang véd yadi vā n’ véd.

—————————————————————————————

 1This various sorts of Creation2, whence it generated properly3, holds it or not4,

who is its President5 in Param Vyom6,

that7, O part8, knows it or not9.

———————————————————————

1R’shi: Prajāpati Paraméshŧhī

Dévtā/Divine Subject: Bhāvvr’attam, Sentiment Cycle

Chhand/Vedic Meter: Trishŧup.

8. ‘Eīshvar ansh jīv avināshī

A life form is a part of God, immortal.’

                ─ Shrī Rāmcharit Mānas

3 comments on “Ved: Ved Bhashy’: R’gved: Mandal 10: Sookt 129: Mantr 7

  1. […] Ved: Ved Bhashy’: R’gved: Mandal 10: Sookt 129: Mantr 7 […]

  2. […] Ved: Ved Bhashy’: R’gved: Mandal 10: Sookt 129: Mantr 7 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s